1BestariNet: Panduan Persediaan Awal Sebelum Pemasangan

Projek 1BestariNet adalah projek jalur lebar capaian internet bagi semua sekolah di seluruh negara untuk mengakses bahan pembelajaran dengan menggunakan platform Virtual Learning Environment (VLE).


Sekolah akan dapat mengakses internet dengan menggunakan peralatan Customer Premise Equipment (CPE) yang dibekalkan oleh syarikat YTL.  CPEnya adalah terdiri daripada Zoom (3+1 unit) dan 4G dongle (20 unit).  Semua kawasan utama iaitu makmal komputer, bilik guru, pejabat pengurusan dan pentabdbiran sekolah, pusat sumber,  dan common area boleh mencapai internet termasuk kawasan asrama jika asrama dalam kawasan sekolah.

Skop projek juga adalah termasuk membuat dan memastikan Rangkaian Dalaman Setempat atau LAN sedia ada disambungkan ke CPE dan boleh berfungsi serta dapat mencapai internet. Di samping itu, pihak syarikat juga perlu memastikan peralatan komputer sekolah yang tidak termasuk dalam sistem LAN sedia ada juga dapat mencapai Internet dengan menggunakan penyelesaian syarikat sendiri berdasarkan dapatan kajian mereka.

Semua komputer dalam dan bukan dalam rangkaian LAN perlu boleh mengakses internet serta wajib juga ke Virtual Learning Enviroment (VLE).
Sebagai langkah proaktif, sekolah bolehlah bersedia lebih awal dengan:

1. melantik seorang guru atau kakitangan yang akan memastikan pemasangan dilakukan mengikut standard yang telah ditetapkan.  Guru/kakitangan ini perlu memahami semua keperluan dan merangka pelan tindakan yang meliputi dari kerja pemasangan hinggalah penggunaan.
2. menentukan lokasi-lokasi untuk ditempatkan Zoom agar kawasan utama termasuk dalam lingkungan cakupan akses internet.
3. mengenal pasti punca sambungan elektrik bagi memudahkan pemasangan ZOOM. Sila pastikan bahawa pihak kontraktor menggunakan sambungan (extension cable sendiri) dari punca kuasa yang tidak dikongsi dengan peralatan lain atau dedicated switch atau extension switch berasingan


Sumber : MGB Sepang, credited to Mr Sukimin

1 ulasan :

Pengikut