Frog VLE : Hantar site ke MOE Repository

Satu kelemahan yang masih belum diperbaiki (sehingga artikel ini ditaip) oleh Frogasia berkaitan Frog VLE ialah apabila seseorang guru berpindah sekolah, hanya YES ID nya sahaja yang akan dipindahkan manakala semua hasil kerja site yang dibina tidak akan dipindahkan mengikut ID guru tersebut. Jadi, guru itu terpaksa bermula dari kosong di sekolah baharu nanti untuk membina semula site.

Satu cara yang boleh dicuba untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menghantar site ke MOE Repository untuk disenaraikan di dalam Frogstore. Kemudian, guru yang bepindah tadi boleh memnuatturun semula sitenya dari Frogstore. Bagaimanapun, cara ini tertakluk kepada kelulusan MOE. Jika MOE tidak meluluskan sesuatu site itu untuk diletakkan di dalan Frogstore, maka hanya tinggal kenangan sahajalah site tersebut di sekolah lama.

Berikut adalah cara untuk menghantar site ke MOE Repository.Pengikut