Frog VLE | Bina Soalan Dengan Hot Potatoes dan Guna di Site

Hot potatoes adalah satu perisian percuma yang boleh digunakan bagi membina soalan interaktif untuk digunakan dalam P&P. Ianya boleh dimuatturun dari laman web ini. https://hotpot.uvic.ca/
Terdapat beberapa jenis soalan yang boleh dibina antaranya soalan aneka pilihan, isi tempat kosong, teka silang kata dan padankan. Tutorial ini akan menunjukkan cara membina soalan menyusun perkataan untuk membina ayat lengkap dan kemudiannya dimuatnaik ke Google Drive untuk dijawab secara online dalam site Frog VLE.

Langkah 1
Download dan install Hot Potatoes. Setelah itu buka perisian dan pilih JMix.


Langkah 2
Seterusnya (1) Taipkan tajuk latihan yang anda ingin buat. (2) Taipkan ayat yang lengkap di sini. Pastikan anda ceraikan ayat tersebut dengan menekan butang Enter seperti paparan di bawah.Langkah 3
Setelah selesai, anda boleh tukar setting dahulu dengan klik pada menu Options dan Configure Output. Langkah ini perlu dibuat sekiranya anda ingin menambah soalan yang lain. Untuk makluman, setiap soalan akan digenerate pada satu web page.Langkah 4
(1)Klik pada tab Buttons dan (2) namakan next exercise URL sebagai 2.htm.Langkah 5
Seterusnya, kita akan generate soalan yang kita bina dalam bentuk web page untuk menjadikannya interaktif. Klik pada icon seperti dalam paparan di bawah.Langkah 6
(1) Pilih lokasi untuk anda save soalan anda.
(2) Buat satu folder baharu.
(3) Namakan fail anda sebagai 1. Kemudian klik Save.Langkah 7
Untuk soalan ini, klik Yes.Langkah 8
Klik View the exercise in my browser untuk lihat hasilnya.Ini adalah soalan yang anda bina. Namun, ianya masih secara offline, iaitu masih dalam komputer anda sahaja.Untuk membina soalan seterusnya, ulang setiap langkah bermula Langkah 2. Pada Langkah 4, letakkan next exercise URL sebagai 3.htm. Pada langkah 6, namakan fail anda sebagai 2.htm.

Langkah 9
Sekarang, kita akan upload soalan kita ke dalam Google Drive. Log masuk akaun Frog anda dan buka Google Drive melalui Quick Launch.Langkah 10
(1) Klik anak panah (2) Klik FolderLangkah 11
Cari lokasi Folder anda. Setelah itu, klik OK.Langkah 12
Berhati-hati pada langkah ini. Pastikan anda UNTICK Convert documents, presentations…to the corresponding Google Docs format. Pastikan anda set seperti paparan di bawah.Langkah 13
Setelah upload completed, klik dalam kotak di sebelah nama Folder kita dan klik butang Share.Langkah 14
Apabila paparan seperti di bawah keluar, klik pada Advanced.Langkah 15
Seterusnya, klik Change.Langkah 16
Klik dalam radio button On – Public on the web. Kemudian, klik Save.Langkah 17
Anda akan nampak URL yang dihighlight seperti dalam paparan di bawah. Klik butang kanan mouse anda dan pilih Copy. Anda juga boleh menekan butang ctrl dan C.Langkah 18
Buka Notepad atau Word dokumen baharu, dan pastekan URL tadi. Kita perlukan bahagian di antara id= dan &usp=sharing. Highlightkan bahagian tersebut, klik kanan dan Copy.Langkah 19
Buka browser (Chrome, Firefox dsb) dan taipkan http://googledrive.com/host/Langkah 20
Selepas http://googledrive.com/host/ pastekan URL yang anda copy di word tadi. Kemudian sambung dengan /namafail.htm. Dalam contoh yang kita buat, nama fail kita adalah 1.htm.Sekarang, soalan anda telah berjaya dihostkan secara online melalui Google Drive.Tambahan :
Untuk menggunakan soalan ini di dalam site Frog VLE, teruskan dengan langkah di bawah.

Langkah 21
Drag and drop widget Embed Website ke dalam site.Langkah 22
Copy URL penuh yang anda taipkan pada Langkah 20 tadi.Langkah 23
Pastekan URL tersebut seperti dalam paparan. Klik Save Changes kemudian klik X.


TAHNIAH! ANDA TELAH BERJAYA MEMASUKKAN SOALAN ONLINE YANG DIBINA MENGGUNAKAN HOT POTATOES KE DALAM SITE FROG VLE.
Untuk cuba menjawab soalan tersebut secara LIVE, sila klik link di bawah
http://googledrive.com/host/0B_2YLuUMWGuLWk1JenBTRmRkOTA/1.htm


Frog VLE | Idea Bagaimana Menggunakan Worksheet di Google Drive dalam P&P

Dalam tutorial yang lalu, (klik di sini untuk buka) kita telah membuat pautan dari site Frog VLE ke worksheet di dalam Google Drive. Sekarang, kita akan lihat bagaimana untuk menggunakan worksheet tersebut di dalam proses P&P.

Langkah 1

Murid akan log in Frog dan membuka site yang kita telah bina. Kemudian, mereka akan klik pada pautan Exercise yang kita letakkan.Langkah 2

Anak panah di bawah menunjukkan 2 orang anak murid telah membuka worksheet tersebut. Bilangannya akan bertambah sebaik semua murid membukanya.Di sini kita punyai 2 pilihan iaitu :

(1)    Pilihan 1 – meminta murid menjawab worksheet tersebut secara individu dan kemudian guru boleh menyemak jawapan setiap murid. Bagaimanapun, murid perlu membuat beberapa langkah sebelum boleh menjawab secara individu. Ini kerana, worksheet yang terpapar sekarang adalah yang dikongsi. ( Sila rujuk langkah 3 di bawah )
 
(2)    Pilihan 2 – menggunakan worksheet tersebut untuk aktiviti perbincangan terus di mana guru boleh meminta beberapa orang murid menaip jawapan mereka dan kemudian jika ada kesalahan, guru boleh meminta murid lain membetulkan jawapan rakan mereka. Aktiviti ini amat menarik minat murid kerana apa yang ditaip rakan mereka akan dipaparkan terus dalam computer mereka. Pilihan 2 ini mungkin boleh dijalankan setelah murid selesai menjawab secara individu dalam Pilihan 1.

Langkah 3

Untuk menjawab secara individu, murid perlu membuat salinan worksheet atas nama mereka. Caranya ialah klik File dan kemudian klik Make a copy.
Langkah 4

Minta murid menaip nama mereka sebagai file name. Kemudian, tick dalam kotak Share it with the same person. Ini bagi memastikan worksheet ini kembali kepada kita untuk disemak. Klik OK.Langkah 5

Murid boleh mula menjawab soalan di dalam worksheet tersebut. Setelah selesai menjawab, mereka hanya perlu tutup sahaja tab berkenaan kerana pada awal tadi, ianya telah disetkan secara otomatik disharekan kepada guru yang membina worksheet tersebut.


Langkah 6

Untuk guru menyemak hasil kerja murid, guru hanya perlu buka Google Drive dan lihat di bahagian Shared with Me. Worksheet murid tadi aka nada di sana.


Frog VLE | Masukkan worksheet di Google Drive ke dalam Site Frog VLE

Dalam tutorial yang lalu (Klik di sini untuk buka), kita telah memuatnaik (upload) worksheet ke dalam Google Drive. Sekarang, kita akan lihat bagaimana untuk menggunakan worksheet tersebut di dalam site Frog VLE yang telah kita bina.

Langkah 1

Log masuk ke dalam Google Drive anda dan klik pada nama worksheet yang telah anda muatnaik.Langkah 2

Satu tab baru akan dibuka dan worksheet kita terpapar melalui aplikasi Google Document . Seterusnya, klik butang Share seperti dalam paparan di bawah.Langkah 3

Apabila paparan seperti di bawah keluar, klik pada Advanced.

Langkah 4

Seterusnya, klik Change.


Langkah 5
(1)    Klik pada radio button On – Anyone at Yes with the link.
(2)    Pada bahagian Access, klik anak panah dan pilih Can edit.
Klik butang Save.

Langkah 6

Pada kotak Link to share, kita akan nampak url yang dihighlight. Klik kanan pada url tersebut dan pilih Copy. Kemudian, klik Done.Langkah 7

Sekarang, kita buka site yang kita bina. Kemudian, drag and drop widget External Link ke dalam site.

Langkah 8

(1)    Klik pada icon External Link.
(2)    Masukkan tajuk latihan.
(3)    Klik kanan dan paste url worksheet yang kita copy tadi.
Seterusnya Klik Save Changes dan klik X.


Sekarang, kita telah berjaya memasukkan worksheet tadi ke dalam site kita. Setelah kita sharekan site kita kepada murid, murid akan dapat mengakses worksheet tadi dengan hanya klik link yang telah kita sediakan ini.


Untuk baca sambungan tutorial ini, sila KLIK DI SINI.

Pengikut