P&P Frog VLE | DST Tahun 1 : Kemahiran Menggunakan Tetikus

Standard Kandungan :
2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.

Standard Pembelajaran :
2.5       Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.
2.6       Melancar dan menutup perisisan grafik, pemproses kata atau persembahan

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1) Menggunakan touchpad untuk klik dan klik dua kali.
2) melancar dan menutup Google Document dan Google Slide melalui Google Drive.

0 comments :

Catat Ulasan

Pengikut